ALUMNAT QUE HA SUSPES LA PRIMERA I LA SEGONA AVALUACIÓ CURS 15/16


3A
 • o Nicole Acosta
 • o Esther Moreno
 • o Juan Carlos Rivera
 • o Nelson Pérez
3B
 • o Adrian Bernal
 • o Cristina Pabón
 • o Galo Reina
 • o Ricardo Rosales
 • o Mario Villar
3C
 • o Reimy Bautista
 • o Genessis Briones
 • o Laia Garcia
 • o Enoc Prieto (aunque esté aprobado)
 • o Franshesca Santana
 • o Jeremy Velazco
 • o Jeremy José Zacarías (aunque esté aprobado)


TASQUES DE RECUPERACIÓ

 • Presentar els exercicis del workbook, les lliçons 1 a 3 completes, incloent-hi el language builder, els writing plans 1, 2 I 3 (pages 117-119) i el “Now prove it!” de les tres lliçons
 • Fer el Grammar Review (pages 106-107)
 • Copiar els verbs irregulars dues vegades
 • Fer dues frases en passat amb 20 verbs irregulars
 • Quick Review (Fotocopies)
 • Un Reading comprehension per lliço (Fotocòpies)

Deadline: 1st April